Chào mừng bạn đến với website Giáo Dục Chuyên Biệt Hy Vọng

Điạ chỉ: 5/88 K, Đường số 2, Phường 15, Quận Gò Vấp

Điện thoại: 08.39845932

Email: hyvonggovap2011@gmail.com

Mô tả: Trường GDCB Hy Vọng

Hiệu trưởng

Trần Thị Kim Trâm
Trần Thị Kim Trâm

Ngày sinh: 8/10/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long An

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Ban giám hiệu

Điện thoại cơ quan: 08.39845932

Điện thoại riêng: 0908651465

Email liên lạc: kimtram1969@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Dung
Trần Thị Dung

Ngày sinh: 11/2/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng trị

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Ban Giám hiệu

Điện thoại cơ quan: 08.39845932

Điện thoại riêng: 01649513205

Email liên lạc: dunghyvong@gmail.com