Lễ Khai giảng Năm Học 2015 -2016


khai giảng Năm học 2014 -2015


LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017


Chi đoàn Cơ quan Quận Gò Vấp đên thăm và tặng quà cho học sinh


Chi đoàn Cơ quan Quận Gò Vấp đên thăm và tặng quà cho học sinh


Chi đoàn Cơ quan Quận Gò Vấp đên thăm và tặng quà cho học sinh


Chi đoàn Cơ quan Quận Gò Vấp đên thăm và tặng quà cho học sinh


Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014


Hội thao năng động người Khuyết tật lần 3 năm 2015


Hoạt động công đoàn 2016 - 2017


Lễ chào cờ đầu tuần


VUI HỘI TRĂNG RẰM


HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017


HỌP CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017


Nhà hàng Noir. Dining in the Dark - Sai gon tặng quà cho các em học sinh


Hội nghị chuyên môn Năm học 2015 -2016


Giáo viên thi đồ dùng dạy học tự làm


87