Chào mừng bạn đến với website Giáo Dục Chuyên Biệt Hy Vọng

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV)  Văn bản pháp lý 02-02-2020
2 HỎA TỐC: Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học

(Tải File đính kèm)

286/GDĐT-VPVăn bản pháp lý 02-02-2020
3 Về danh mục VPQPPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018

(Tải File đính kèm)

1187/GDĐT-VPVăn bản pháp lý 16-04-2019
4 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

(Tải File đính kèm)

88/2017/NĐ-CPVăn bản pháp lý 10-04-2019
5 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

(Tải File đính kèm)

56/2015/NĐ-CPVăn bản pháp lý 10-04-2019
6 Về đánh giá công chức, viên chức, người lao động và công tác thi đua, khen thưởng.

(Tải File đính kèm)

276/PNVVăn bản pháp lý 10-04-2019
7 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

(Tải File đính kèm)

232/KH-GDĐT-PCVăn bản pháp lý 05-04-2019
8 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 và Nghị dịnh số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2019

(Tải File đính kèm)

1295/KH-UBNDVăn bản pháp lý 05-04-2019
9 Thông báo triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp lý 21-03-2019
10 Về việc tuyên truyền, tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp lý 08-11-2016
11 Thông báo về việc xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục quận Gò Vấp năm học 2015-2016

(Tải File đính kèm)

681/TB-PGD&ĐT-TĐVăn bản pháp lý 08-09-2016
12 Quyết Định Số: 03/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

(Tải File đính kèm)

03/2016/QĐ-UBNDVăn bản pháp lý 06-09-2016
13 Về thực hiện các quy đình về an toàn trường học phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường. 932/ PGD-ĐTVăn bản pháp lý 15-12-2014
14 Về báo cáo thực hiện công tác KĐCLGD Số: 926/ PGDĐTVăn bản pháp lý 10-12-2014
15 Về hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I Năm học 2014-2015 - Cấp Tiểu học 881/PGDĐT-THVăn bản pháp lý 09-12-2014
12